Hieronder kunt u de ervaringen van ouders en kinderen lezen over MRT Praktijk Beweeg!

Ervaringen MRT grote motoriek

Ouders: zoon van 6 jaar
Goed MRT traject gevolgd gericht op de grote motoriek.  Onze zoon liep qua beweging 1,5 tot 2 jaar achter. Het traject helpt deze jaren deels in te lopen. Elke week kregen wij nieuwe oefeningen mee die wij dagelijks oefenden. Elke dag kleurde wij een smiley in wanneer we geoefend hadden.  Dit traject volgen naast een andere sport heeft geholpen Tijmen meer zelfvertrouwen te geven met bewegen.

 

Ouders: zoon van 5 jaar
Onze zoon Olaf heeft bij juf Debbie meer zelfvertrouwen gekregen. Was het klimmen in een klimrek moeilijk voor Olaf, nu doet hij dingen waar ik versteld van sta en laat hij vol trots zien dat hij dit durft. Debbie wist goed de juiste snaar te raken bij Olaf, zodat hij toch deed wat hem juist hielp. Ze is consequent, strikt en verliest het kind daarbij niet uit het oog, dit was voor Olaf duidelijk en bevorderde het leerproces. Iedere week kreeg ik keurig de vorderingen en de oefeningen die wij zelf met hem moesten doen. Als ouders zijn wij blij dat MRT Praktijk Beweeg!, en dan met name juf Debbie, Olaf op weg geholpen heeft zijn angst te overwinnen.

 

Ervaringen MRT fijne motoriek

Ouders: zoon van 7 jaar
Via de juf van Thomas kwam naar voren dat zijn pentechniek bij het schrijven niet goed was. Hij schreef daardoor onduidelijk en Thomas gaf aan dat hij op een gegeven moment kramp in zijn hand/vingers kreeg. We kregen advies om MRT via juf Debbie te volgen. Na een gesprek met juf Debbie zijn we gestart met MRT. Thomas ging gemiddeld 1 x per week naar MRT en thuis moesten we ook oefenen. Thomas had last van zijn fijne motoriek. Met behulp van pentechnieken, houding en veel oefenen is zijn schrijftechniek enorm verbeterd. Nu kun je zijn tekst lezen en schrijft hij keurig op de lijnen wat voorheen niet het geval was. Daarnaast vind ik dat hij door MRT veel zekerder is geworden. We zijn blij dat Thomas MRT gehad heeft.

Bedankt juf Debbie.

 

Ouders: zoon van 11 jaar
Onze zoon heeft al eerder een training MRT gevolgd bij Debbie, nu hebben we drie herhalingslessen MRT gedaan. Om weer eens de ‘schrijfregels’ te herhalen en te oefenen.
De vorige training had zijn handschrift al veel leesbaarder gemaakt, maar de verbetering vergt onderhoud en herhaling om te beklijven.
Het werkt goed, hij gaat er graag naar toe. Intensief oefenen met alle aandacht van de juf, afsluiten met een leuk spelletje, wat ook nog eens goed is voor de fijne motoriek.
Gericht en afgestemd op het kind.
Wat ook heel fijn is, is de zorgvuldige berichtgeving na elke les per email. Zo ben je als ouder op de hoogte waar er tijdens de les aan gewerkt is. Dan kan je het huiswerk, de schrijfoefeningen, thuis ook beter begeleiden.

Prima begeleiding.