Grote Motoriek

Beknopte motorische screening€25,00
(LVS +uitslaggesprek)

Uitgebreide motorische screening LVS€50,00
(Intake, LVS, handelingsplan (beknopt), advies)

Beknopt motorisch onderzoek€75,00
(OMT+uitslaggesprek)

Uitgebreid motorisch onderzoek€95,00
(Intake, OMT, handelingsplan (uitgebreid), advies)

Individuele MRT (45 min)€35,00
(12 lessen per cyclus)

Groepsles MRT (45 min)€15,00
(Max. 6 kinderen per les, 10 lessen per cyclus)

Tussenevaluatie middels LVS€15,00

Uitgebreide eindevaluatie LVS€20,00
(LVS 2, evaluatie en advies)

Uitgebreide eindevaluatie OMT€50,00
(OMT 2, evaluatie en advies)

Beknopte eindevaluatie€12,50
(Gesprek+advies)


Fijne motoriek

Fijn motorisch onderzoek€50,00
(Intake, voortoets, handelingsplan en advies)

Individuele MRT (45 min)€32,50
(8 lessen per cyclus)

Uitgebreide eindevaluatie€25,00
(Voortoets 2, evaluatie en advies)

Beknopte eindevaluatie€12,50
(Gesprek+advies)