MRT staat voor Motorische Remedial Teaching. 

MRT is extra zorg binnen een schoolomgeving voor motorisch en/of sociaal-emotioneel minder vaardige kinderen. Onder minder vaardige kinderen verstaan we kinderen die niet mee kunnen komen met de gymlessen op school of sportlessen binnen de sportvereniging. Dit kan door een fysieke bewegingsachterstand, maar ook door een gebrek aan zelfvertrouwen of angst voor bewegen.

MRT richt zich dus enerzijds op de motorische ontwikkeling van kinderen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de fijne en de grote motoriek. Onder fijne motoriek vallen motorische vaardigheden, met name van de handen, zoals schrijven, knippen, tekenen e.d. Onder grote motoriek vallen motorische vaardigheden die we met name uit het gymmen/sporten kennen, zoals evenwicht, springen, ooglichaamscoördinatie, hinkelen, klimmen, rollen e.d.

Anderzijds richt MRT zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hierbij gaat het binnen bewegen en spelen onder andere om angst bij bewegen, weinig zelfvertrouwen, geen plezier hebben in bewegen, nooit gekozen worden en niet met anderen mee mogen doen.

Door middel van individuele MRT of MRT in een kleine groep (maximaal 6 kinderen) gericht op de grote motoriek bevorderen we de optimale ontwikkeling van minder vaardige bewegers.
Dit doen we door gerichte groot motorische oefeningen aan te bieden in de lessen MRT en als huiswerkkaarten voor thuis.

Na MRT beweegt het kind meetbaar beter, krachtiger en effectiever. We ontwikkelen daarbij een positieve instelling en bewegingsmotivatie om plezier te krijgen in bewegen. Ook ontwikkelen we zelfvertrouwen in bewegingssituaties, waardoor het kind weer mee durft te doen met de gym- en sportlessen. Binnen groeps-MRT leren de kinderen daarnaast ook beter samenspelen.

Door middel van individuele MRT gericht op de fijne motoriek bevorderen we een optimale fijn motorische ontwikkeling. De MRT lessen zijn vooral gericht op schrijven, tekenen, fijn motorische spellen en knippen. Door gerichte fijn motorische oefeningen aan te bieden, streven we een correcte zit- en schrijfhouding, een correcte pengreep en een leesbaar handschrift na.